top of page
Foto Studio Lights

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.popupfotograaf.nl en popupfotograaf.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Onder de website wordt verstaan, alle webpagina's waarvan de inhoud en geplaatste bestanden afkomstig zijn van popupfotograaf.

Als u niet akkoord gaat met deze disclaimer verzoeken wij u deze website niet te gebruiken en/of te raadplegen.

 

Gebruik van informatie
Popupfotograaf streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Popupfotograaf niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Popupfotograaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Popupfotograaf en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
Popupfotograaf garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Popupfotograaf te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Popupfotograaf heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. 

Popupfotograaf aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Popupfotograaf zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mogen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd, gelinkt, opgeslagen, verzonden, gedrukt en/of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Popupfotograaf daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Indien er toch materiaal gebruikt wordt zonder schriftelijke toestemming zal Popupfotograaf zich beroepen op het auteursrecht.
 

Privacy

Popupfotograaf voldoet aan de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 in werking is getreden (de AVG). Wat wij met uw persoonlijke gegevens doen omschrijven wij in onze privacyverklaring. Deze is gekoppeld aan onze algemene leveringsvoorwaarden. Beide documenten zijn te downloaden bovenaan deze pagina.

DOWNLOAD

DISCLAIMER

LEVERINGS

VOORWAARDEN

PRIVACY

VERKLARING

bottom of page