top of page
  • Popupfotograaf

Popupfotograaf klaar voor de nieuwe veroordeling gegevensbescherming AVG-Wetgeving 2018


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Ten opzichte van de privacyverklaring ten tijden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is er redelijk wat verandert. Het is belangrijk dat degene van wie wij de persoonsgegevens verzamelen, weten wat er met deze gegevens gebeurt. Daarnaast komt er bij dat de persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld, over haar rechten worden geïnformeerd. Deze rechten zijn onder andere recht op inzage en het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze wijzigingen brengen met zich mee dat vrijwel alle bedrijven een nieuwe privacyverklaring dienen op te stellen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Als fotograaf is het bijzonder belangrijk om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen aangezien het vastleggen van personen, privacy gevoelig is.

Popupfotograaf voldoet aan de nieuwe verordering gegevensbescherming per mei 2018 en heeft dit vastgelegd in een Privacyverklaring. Deze is in te zien en te downloaden vanaf onze webpagina https://www.popupfotograaf.nl/disclaimer

Popupfotograaf hecht bijzonder veel waarde aan de privacy van hun clienten. U bent hier dus verzekert van een betrouwbare en privacy veilige fotograaf.

Meer weten, bezoek de webiste op https://www.popupfotograaf.nl


19 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page